THIS MONTH ONLY: FREE CATECHISM AND BIBLE BOOKS with CatholicBrain Annual Subscription. Upgrade nowSign Up

Adventure Catechism Lezzjoni 08 - Liema huma l-akbar żewġ Kmandamenti?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

Liema minn dawn mhuwiex wieħed mill-akbar żewġ Kmandamenti?

Ħobb lil Alla b’qalbek, b’moħħok, b’ruħek u b’saħħtek kollha.
Ħobb lil għajrek bħalek innifsek
Ħobb lill-annimali bħala ħutek
L-ebda wieħed

Fuq xiex jittrattaw l-ewwel tliet Kmandamenti?

Ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla
Ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn
Ir-relazzjoni tagħna mal-ġenituri
Kemm inqattgħu ħin nilagħbu

Fuq xiex jittrattaw l-aħħar seba’ Kmandamenti?

Ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla
Ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn
Kif inżommu f’saħħitna
Kemm ikollna flus

X’jindirizzaw l-Opri tal-Ħniena li jmissu l-ġisem?

Il-bżonnijiet tal-ġisem
Il-mod kif nistudjaw
Il-bżonnijiet spiritwali tal-bnedmin
Kif inżommu dinja nadifa

X’jindirizzaw l-Opri tal-Ħniena li jmissu r-ruħ?

Il-bżonnijiet tal-ġisem
Kemm nagħtu flus għall-karità
Kemm inqerru spiss
Il-bżonnijiet spiritwali tal-bnedmin

School:


Name:

Liema minn dawn mhuwiex wieħed mill-akbar żewġ Kmandamenti?

Fuq xiex jittrattaw l-ewwel tliet Kmandamenti?

Fuq xiex jittrattaw l-aħħar seba’ Kmandamenti?

X’jindirizzaw l-Opri tal-Ħniena li jmissu l-ġisem?

X’jindirizzaw l-Opri tal-Ħniena li jmissu r-ruħ?

Related Lessons