THIS MONTH ONLY: FREE CATECHISM AND BIBLE BOOKS with CatholicBrain Annual Subscription. Upgrade nowSign Up

Adventure Catechism Lezzjoni 08 - Liema huma l-akbar żewġ Kmandamenti?

Drag and drop the answers to the blanks in the question to play the game...

Avatar
Total Attempts : 0
Correct Answers : 0
Blanks Remaining : 0
Failed Attempts : 0
Fill In The Blanks

1. Nistgħu nħobbu lill-oħrajn billi nipprattikaw l-Opri tal- {{2fill}}.

2. Ġesù qalilna biex inħobbu lill- {{2fill}} bħalna {{2fill}}.

3. Irridu nħobbu lil Alla b’moħħna u b’ {{2fill}} kollha.

4. L-ewwel tliet kmandamenti jittrattaw ir-relazzjoni tagħna ma’ {{2fill}}, u l-aħħar sebgħa r-relazzjoni tagħna mal- {{2fill}}.

5. Għaref tal-liġi staqsa lil Ġesù liema huwa {{2fill}} kmandament.

6. Ġesù tana l-aqwa żewġ {{2fill}}.

Answer Options
Ħniena
Alla, oħrajn
proxxmu, nfusna
l-akbar
Kmandamenti
qalbna

Related Lessons