THIS MONTH ONLY: FREE CATECHISM AND BIBLE BOOKS with CatholicBrain Annual Subscription. Upgrade nowSign Up

Adventure Catechism Lezzjoni 34 - X'inhuma l-Ġimgħa Mqaddsa U l-Għid?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'insejħulha l-ġimgħa ta' qabel l-Għid?

Il-Ġimgħa tal-Għid
Il-Ġimgħa tal-Qaddisin Kollha
Il-Ġimgħa Mqaddsa
Pentekoste

Xi bdew jgħajtu n-nies xħin Ġesù kien dieħel Ġerusalemm f’Ħadd il-Palm?

Sallbu!
Hosanna!
Fejn hu l-Messija?
Huwa qam mill-mewt!

X'għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena, f’nhar Ħamis ix-Xirka?

Ħasel saqajn l-appostli
Qal li xi ħadd minnhom kien se jittradih
Tana l-Ewkaristija
Dan kollu ta' hawn fuq

Xi ġralu Ġesù fil-Ġimgħa l-Kbira?

Ġie msallab
Daħal Ġerusalemm
Qam mill-mewt
Tgħammed

X'niċċelebraw fl-Għid?

Il-mewt ta' Ġesù
Il-qawmien mill-mewt ta' Ġesù
Il-miġja tal-Ispirtu s-Santu
L-Aħħar Ċena

School:


Name:

X'insejħulha l-ġimgħa ta' qabel l-Għid?

Xi bdew jgħajtu n-nies xħin Ġesù kien dieħel Ġerusalemm f’Ħadd il-Palm?

X'għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena, f’nhar Ħamis ix-Xirka?

Xi ġralu Ġesù fil-Ġimgħa l-Kbira?

X'niċċelebraw fl-Għid?

Related Lessons