THIS MONTH ONLY: FREE CURRICULUM BOOKS with your Annual CatholicBrain Subscription. Upgrade now Register Now

Adventure Catechism Lezzjoni 10 - X’inhi t-talba tal-Missierna?

Avatar
Total : 5
Remaining : 5
Correct : 0
Incorrect : 0
Quizzes

X'kienu talbuh jagħmel l-Appostli lil Ġesù?

Jeħodhom Ġerusalemm
Jagħmel il-ħobż mill-ġebel
Jimxi fuq l-ilma
Jgħallimhom jitolbu

Min tana l-Missierna?

San Pietru
Ġesù
Is-Sultan David
Papa Ġwanni Pawlu II

Għal xiex nitolbu lil Alla, meta nitolbu l-Missierna?

Issir ir-rieda ta' Alla
Il-bżonnijiet tagħna ta' kuljum
Il-maħfra
Dan kollu ta' hawn fuq

Nitolbu lil Alla biex iwassalna 'l bogħod minn __________.

Tentazzjoni
Skola
Avventuri
Ħafna zokkor

Liema parti mill-Missierna tenfasizza l-qdusija ta' Alla?

"Ħobżna ta' kuljum, agħtina llum"
"Aħfrilna dnubietna"
"Jitqaddes ismek"
"Eħlisna minn kull deni"

School:


Name:

X'kienu talbuh jagħmel l-Appostli lil Ġesù?

Min tana l-Missierna?

Għal xiex nitolbu lil Alla, meta nitolbu l-Missierna?

Nitolbu lil Alla biex iwassalna 'l bogħod minn __________.

Liema parti mill-Missierna tenfasizza l-qdusija ta' Alla?

Related Programs